Udskriv denne side

Dagsorden til generalforsamling

Nyborg Lokalafdeling
Dagsorden til Generalforsamling

Nyborg Lokalafdeling

Onsdag d. 27-02-2019 kl: 18:30

Ordinær Generalforsamling

I Cafe Danehofs lokaler Sprotoften 5800 Nyborg
Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2018. v/ formanden

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2018 V/ Kassereren

4. Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er kommet bestyrelsen i hænde 8 dage før, generalforsamlingen.

5. Foreløbig aktivitetsplan.(kun det der er planlagt)

6. Valg af bestyrelse

a. På valg er: Bente Klausen (Modtager genvalg)( 2 års periode) Arne Jensen (Modtager genvalg) ( 1 Års periode) Erling Petersen (Modtager ikke genvalg)

7. Valg af 2 Suppleanter. 1) Eva Larsen ---(modtager genvalg)

8. Valg af Kritisk revisor. Bjarne Svendsen godkender evt. genvalg.

9. Eventuelt.

Kl. 18:30 Fysioterapeut Ditte Kommer og fortæller om samarbejdet med Chris McDonald’s U-Turn & hvordan gør vi i lokalafdelingen med den erfaring.
Herefter afholder vi vores generalforsamling, for at slutte af med lidt til ganen, samt øl eller vand.

Der bliver mulighed, for at købe foreningens kogebøger denne aften, til medlemspriser.

Tilmelding senest d. 21-02, Mail nyborg@diabtetes.dk
Eller tlf. Bente Klausen 2324 2367

Diabetesforeningen
Stationsparken 24, st.tv.
2600 Glostrup
Afmeld nyhedsbrev
Følg os på Facebook
Kontakt os