Udskriv denne side

Fyns DiabetesDataBase

Hvad er Fyns DiabetesDataBase (FDDB)?

Fyns DiabetesDataBase (FDDB) er en database, der indeholder behandlingsoplysninger om personer med diabetes på Fyn.

Fyns Diabetesudvalg har udviklet FDDB af flere grunde, men først og fremmest for at kunne måle og forbedre kvaliteten af diabetesbehandlingen. Personer med diabetes behandles af deres egen læge, i diabetesambulatoriet på sygehuset, hos øjenlæger og ikke sjældent også af andre sygehusafdelinger og har krav på kvalitet, uanset hvor de behandles.

Det er vigtigt, at personen oplever sammenhæng og selv er aktiv i behandlingen af sin diabetes. For at opfylde dette må personen selv og alle behandlere kunne se de seneste undersøgelsesresultater.

FDDB er således reelt andet og mere end blot en database, hvor man registrerer og opbevarer data. Den er et redskab for alle, der er involveret i diabetesbehandlingen, hvilket er muligt, fordi databasen er internetbaseret.

FDDB er et redskab, der

  • skal styrke samarbejdet mellem praktiserende læge og diabetesambulatoriet og personen med diabetes. Dette samarbejde mellem læge og ambulatorium kendes som shared care
  • skal måle og forbedre kvaliteten i diabetesbehandlingen på Fyn
  • skal danne basis for forskning og udvikling.

Fyns Diabetesudvalg følger kvaliteten af diabetesbehandlingen i på Fyn. Udvalget får anonymiserede rapporter over alle personer med diabetes, uanset om de følges i ambulatorier, hos praktiserende læge eller begge steder (shared care).

FDDB sender anonyme resultater til en national database (NIP), så borgere kan se, hvordan kvaliteten af diabetesbehandlingen på Fyn er i sammenligning med andre behandlingsteder.

Da FDDB er baseret på internettet, er fremtidsvisionen, at databasen kan anvendes til netkonsultationer, dvs. at personer med diabetes og behandlere kan kommunikere over nettet.

Mere Information fås, på http://www.regionsyddanmark.dk/wm183085