Udskriv denne side

Generalforsamling

 

 

 

Nyborg Lokalafdeling

Onsdag d. 21-02-2018 kl: 19:00

Ordinær Generalforsamling

I Cafe Danehofs lokaler Sprotoften 5800 Nyborg

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2017. v/ formanden
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2017 V/ Kassereren
 4. Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er kommet bestyrelsen i hænde 8 dage før, generalforsamlingen.
  1. Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen fremover er 5 personer (7 i dag)
  2. og der vælges 2 suppleanter.
  3. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.
 5. Foreløbig aktivitetsplan.(kun det der er planlagt)
 6. Valg af bestyrelse
  1. På valg er: John Nielsen (ønsker ikke genvalg)
  2. Jorn Lohmann (ønsker ikke genvalg)
  3. Merethe Stougård (ønsker at fratræde i utide)
 7. Valg af 2 Suppleanter. 1 første og en anden suppleant.
 8. Valg af Kritisk revisor. Bjarne Svendsen godkender evt. genvalg.
 9. Eventuelt.

Kl. 19:00   Kommer der en konsulent fra Forsikringsselskabet GF, der vil fortælle, og deres forsikring og tilbud, specielt til Diabetikere.

Herefter afholder vi vores generalforsamling, for at slutte af med noget smørrebrød, samt øl eller vand.

Der bliver mulighed, for at købe forenings kogebøger denne aften, til medlemspriser.

Tilmelding til dette, Mail nyborg@diabtetes.dk

Eller tlf. Bente Klausen 2324 2367