Udskriv denne side

Referat fra 10 -12 - 2018

REFERAT BESTYRELSESMØDE: 10 - 12 - 2018

 

TIL STEDE:

Arne Jensen

Bente Clausen

Erik Veber

Erling Petersen

Anne Lise Nielsen

 

 

 

 

 

Godkendelse af referat

Ja

 

 

Dagsorden:

Evaluering af julearrangementet

 

Året der er gået

Året der kommer

 

Planlægning af generalforsamlingen

 

Extra nøgler til PAFO-huset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering:

Evaluering af Julearrangementet

 

 

 

1: Julearrangementet/frokost

Havde været ok til trods for at musikken var sparet væk kompensation var 4 fl. Snaps.

2: pga. misforståelse ved tilrette-læggelse af festen ved Danehof caffen kom der en extra regning på drikkevarerne på ca. 900,00kr.

3: Der blev besluttet at der ikke bliver julefrokost i 2019

4: Indsamling af sponsorgaver var der sket et kiks med en af vores sponsorer der var ikke hentet gaven som de havde stillet til rådighed.  Øv øv

1: dette var ok i forholdet til deltager

 

2: Vi skal være bedre til at få bekræftet vores aftaler

 

 

4: Vi skal blive bedre til at lave aftaler så det ikke sker fremover.

 

Motivationsgruppen

1:Der var et underskud på 435,00 kr. på sidste del af forløbet

Pris pr. deltager var 35,00 kr. pr. gang

 

2:Evt.?? Start i foråret er ikke på plads ønsker at komme til en anden lokation evt. Rævebak-keskolen Nyborg

1: Der var nogle som ikke fik betalt

 

2: Ved næste forløb vil der blive at man skal betale 6 gange x 2 for at få vi er sikker på at pengene kommer  ind.

 

Året der gik

Vi har passet vores Vagter i PAFO-huset hver mandag mellem kl.13,00 og kl.16,00

Så var vi tilstede ved frivillig fredag

 

 

Året der kommer

 

 

 

Generalforening

Vi skal finde på ny tiltag for at trække folk i PAFO-huset

 

 

Generalforsamling skal være den 20 feb. eller 27 feb.

Bente skal booke lokaler og lave aftale med evt. oplægsholder

Nytænkning.

 

 

 

Erling modtager ikke genvalg.

 

Vagtplan for PAFO-huset

Bliver drøftet på næste møde

Erling vagt 14 jan.2019

 

Møde

Næste møde er den 14 jan 2019 kl. 14.45

 

 

Extra nøgler

 

Arne får lavet 3 stk.